Da Xue Shan Yesheng – wild tree 2018 No.855

Da Xue Shan Yesheng – wild tree 2018 No.855

EUR 19.11
30 gram
New
Da Xue Shan – Snow Mountain 2018 No.852 Da Xue Shan – Snow Mountain 2018 No.852

Da Xue Shan – Snow Mountain 2018 No.852

EUR 10.92
30 gram
Bada VIP 2017 No. 842 Bada VIP 2017 No. 842

Bada VIP 2017 No. 842

EUR 1.28
1 gram
Da Xue Shan 2017 No.847 Da Xue Shan 2017 No.847

Da Xue Shan 2017 No.847

EUR 10.92
30 gram
Da Xue Shan - Xi Ya Fine Buds 2017 No. 848 Da Xue Shan - Xi Ya Fine Buds 2017 No. 848

Da Xue Shan - Xi Ya Fine Buds 2017 No. 848

EUR 17.94
30 gram
Nannuoshan 2016 No.846 Nannuoshan 2016 No.846

Nannuoshan 2016 No.846

EUR 2.53
6 gram
Youle 2016 No.843 Youle 2016 No.843

Youle 2016 No.843

EUR 11.31
30 gram
Out of stock
Youle Huangpian 2016 No.845 Youle Huangpian 2016 No.845

Youle Huangpian 2016 No.845

EUR 7.41
50 gram
Mengsong Huangpian 2016 No.841 Mengsong Huangpian 2016 No.841

Mengsong Huangpian 2016 No.841

EUR 28.08
200 gram ...
Mengsong Zhong Shu 2016 No.840 Mengsong Zhong Shu 2016 No.840

Mengsong Zhong Shu 2016 No.840

EUR 8.19
30 gram
Mengsong Gu Shu 2016 No.839 Mengsong Gu Shu 2016 No.839

Mengsong Gu Shu 2016 No.839

EUR 13.26
30 gram
Nannuoshan 2016 No.838 Nannuoshan 2016 No.838

Nannuoshan 2016 No.838

EUR 8.19
30 gram
Yiwu 2005 No.837 Yiwu 2005 No.837

Yiwu 2005 No.837

EUR 14.82
30 gram
Da Xue Shan 2016 No.836 Da Xue Shan 2016 No.836

Da Xue Shan 2016 No.836

EUR 24.57
30 gram
Out of stock
Ye Sheng Gushu 2016 No.835 Ye Sheng Gushu 2016 No.835

Ye Sheng Gushu 2016 No.835

EUR 17.94
30 gram
Nannuoshan 2016 No.833 Nannuoshan 2016 No.833

Nannuoshan 2016 No.833

EUR 12.48
30 gram
Bulangshan 2016 No.832 Bulangshan 2016 No.832

Bulangshan 2016 No.832

EUR 8.97
30 gram
Da Xue Shan 2016 No.831 Da Xue Shan 2016 No.831

Da Xue Shan 2016 No.831

EUR 8.97
30 gram
Youle 2015 No.830 Youle 2015 No.830

Youle 2015 No.830

EUR 7.02
30 gram
Mengsong 2015. No.828 Spring Mengsong 2015. No.828 Spring

Mengsong 2015. No.828 Spring

EUR 14.82
Out of stock
Mengsong 2015. No.827 autumn Mengsong 2015. No.827 autumn

Mengsong 2015. No.827 autumn

EUR 7.02
30 gram
Nannuoshan 2009 No.821 Nannuoshan 2009 No.821

Nannuoshan 2009 No.821

EUR 28.47
one whole ...
Bulangshan Gushu Shu 2015 No.844 Bulangshan Gushu Shu 2015 No.844

Bulangshan Gushu Shu 2015 No.844

EUR 15.6
30 gram
Lincang Ember Puer 2015 No.825 Lincang Ember Puer 2015 No.825

Lincang Ember Puer 2015 No.825

EUR 8.19
30 gram
Ancient Puer Leaves 1977 No.826 Ancient Puer Leaves 1977 No.826

Ancient Puer Leaves 1977 No.826

EUR 12.48
5 gram
Da Xue Shan 2014 No.820 Da Xue Shan 2014 No.820

Da Xue Shan 2014 No.820

EUR 8.97
30 gram
Da Xue Shan 2015 No.822 Da Xue Shan 2015 No.822

Da Xue Shan 2015 No.822

EUR 8.97
30 gram
Nannoushan 2015 No.819 Nannoushan 2015 No.819

Nannoushan 2015 No.819

EUR 2.53
6 gram
Nannuoshan 2014 No.818

Nannuoshan 2014 No.818

EUR 16.38
Nannuoshan 2014 No.817 Nannuoshan 2014 No.817

Nannuoshan 2014 No.817

EUR 6.24
30 gram
Jingmai 2012 No.816 Jingmai 2012 No.816

Jingmai 2012 No.816

EUR 7.41
30 gram
Mahei 2004 No.813 Mahei 2004 No.813

Mahei 2004 No.813

EUR 32.37
30 gram
Mahei 2005 No.812 Mahei 2005 No.812

Mahei 2005 No.812

EUR 18.72
30 gram
Da Xue Shan 2013 No.803 Da Xue Shan 2013 No.803

Da Xue Shan 2013 No.803

EUR 7.41
30 gram
Bama 2006 No.808 Bama 2006 No.808

Bama 2006 No.808

EUR 23.01
30 gram
Da Xue Shan 2006 No.801 Da Xue Shan 2006 No.801

Da Xue Shan 2006 No.801

EUR 30.42
30 gram
Bada-Pasha 2005 No.806 Bada-Pasha 2005 No.806

Bada-Pasha 2005 No.806

EUR 10.14
30 gram
Mahei Huangpian 2006 No.810 Mahei Huangpian 2006 No.810

Mahei Huangpian 2006 No.810

EUR 8.97
30 gram
Da Xue Shan 2013 No.805 Da Xue Shan 2013 No.805

Da Xue Shan 2013 No.805

EUR 8.97
30 gram
Da Xue Shan 2012 No.802 Da Xue Shan 2012 No.802

Da Xue Shan 2012 No.802

EUR 7.41
30 gram
#gohavesometea