Da Xue Shan Yesheng – Snow Mountain wild tree 2019 No.862 Da Xue Shan Yesheng – Snow Mountain wild tree 2019 No.862
Puer tea

Da Xue Shan Yesheng – Snow Mountain wild tree 2019 No.862

EUR 26.50
30 gram
%
Da Xue Shan - Snow Mountain 2019 No.861
Puer tea

Da Xue Shan - Snow Mountain 2019 No.861

EUR 96.00
400 gram ...
%
Lincang Ember Puer 2017 No.825/2
Puer tea

Lincang Ember Puer 2017 No.825/2

EUR 8.20
30 gram
Bulangshan Gushu Shu 2015 SF Wang No.854 Bulangshan Gushu Shu 2015 SF Wang No.854
Puer tea

Bulangshan Gushu Shu 2015 SF Wang No.854

EUR 13.70
30 gram
Yesheng Qianjiazhai 2006 No.853 Yesheng Qianjiazhai 2006 No.853
Puer tea

Yesheng Qianjiazhai 2006 No.853

EUR 23.00
30 gram
Da Xue Shan - Xi Ya Fine Buds 2018 No.857
Puer tea

Da Xue Shan - Xi Ya Fine Buds 2018 No.857

EUR 18.70
30 gram
Mang Fei 2018 No.849 Mang Fei 2018 No.849
Puer tea

Mang Fei 2018 No.849

EUR 9.00
30 gram
Banzhang Golden Leaves 2018 No.851
Puer tea

Banzhang Golden Leaves 2018 No.851

EUR 11.50
30 gram
Xigui Mekong Old tree 2007 No.859 Xigui Mekong Old tree 2007 No.859
Puer tea

Xigui Mekong Old tree 2007 No.859

EUR 13.70
30 gram
Nannuoshan 2014 No.818 Nannuoshan 2014 No.818
Puer tea

Nannuoshan 2014 No.818

EUR 16.40
30 gram
Da Xue Shan Yesheng – wild tree 2018 No.855 Da Xue Shan Yesheng – wild tree 2018 No.855
Puer tea

Da Xue Shan Yesheng – wild tree 2018 No.855

EUR 19.10
30 gram
Da Xue Shan – Snow Mountain 2018 No.852 Da Xue Shan – Snow Mountain 2018 No.852
Puer tea

Da Xue Shan – Snow Mountain 2018 No.852

EUR 10.90
30 gram
Bada VIP 2017 No. 842 Bada VIP 2017 No. 842
Puer tea

Bada VIP 2017 No. 842

EUR 1.30
1 gram
Da Xue Shan 2017 No.847 Da Xue Shan 2017 No.847
Puer tea

Da Xue Shan 2017 No.847

EUR 10.90
30 gram
Da Xue Shan - Xi Ya Fine Buds 2017 No. 848 Da Xue Shan - Xi Ya Fine Buds 2017 No. 848
Puer tea

Da Xue Shan - Xi Ya Fine Buds 2017 No. 848

EUR 17.90
30 gram
Nannuoshan 2016 No.846 Nannuoshan 2016 No.846
Puer tea

Nannuoshan 2016 No.846

EUR 2.50
6 gram
Youle Huangpian 2016 No.845 Youle Huangpian 2016 No.845
Puer tea

Youle Huangpian 2016 No.845

EUR 7.40
Mengsong Huangpian 2016 No.841 Mengsong Huangpian 2016 No.841
Puer tea

Mengsong Huangpian 2016 No.841

EUR 7.40
Mengsong Zhong Shu 2016 No.840 Mengsong Zhong Shu 2016 No.840
Puer tea

Mengsong Zhong Shu 2016 No.840

EUR 8.20
30 gram
Mengsong Gu Shu 2016 No.839 Mengsong Gu Shu 2016 No.839
Puer tea

Mengsong Gu Shu 2016 No.839

EUR 13.30
30 gram
Nannuoshan 2016 No.838 Nannuoshan 2016 No.838
Puer tea

Nannuoshan 2016 No.838

EUR 9.00
30 gram
Yiwu 2005 No.837 Yiwu 2005 No.837
Puer tea

Yiwu 2005 No.837

EUR 14.80
30 gram
Ye Sheng Gushu 2016 No.835 Ye Sheng Gushu 2016 No.835
Puer tea

Ye Sheng Gushu 2016 No.835

EUR 17.90
30 gram
Nannuoshan 2016 No.833 Nannuoshan 2016 No.833
Puer tea

Nannuoshan 2016 No.833

EUR 12.50
30 gram
Bulangshan 2016 No.832 Bulangshan 2016 No.832
Puer tea

Bulangshan 2016 No.832

EUR 9.00
30 gram
Da Xue Shan 2016 No.831 Da Xue Shan 2016 No.831
Puer tea

Da Xue Shan 2016 No.831

EUR 9.00
30 gram
Youle 2015 No.830 Youle 2015 No.830
Puer tea

Youle 2015 No.830

EUR 7.00
30 gram
Mengsong 2015. No.827 autumn Mengsong 2015. No.827 autumn
Puer tea

Mengsong 2015. No.827 autumn

EUR 7.00
30 gram
Nannuoshan 2009 No.821 Nannuoshan 2009 No.821
Puer tea

Nannuoshan 2009 No.821

EUR 28.50
one whole ...
Ancient Puer Leaves 1977 No.826 Ancient Puer Leaves 1977 No.826
Puer tea

Ancient Puer Leaves 1977 No.826

EUR 12.50
5 gram
Da Xue Shan 2014 No.820 Da Xue Shan 2014 No.820
Puer tea

Da Xue Shan 2014 No.820

EUR 9.00
30 gram
Da Xue Shan 2015 No.822 Da Xue Shan 2015 No.822
Puer tea

Da Xue Shan 2015 No.822

EUR 9.00
30 gram
Nannoushan 2015 No.819 Nannoushan 2015 No.819
Puer tea

Nannoushan 2015 No.819

EUR 2.50
6 gram
Nannuoshan 2014 No.817 Nannuoshan 2014 No.817
Puer tea

Nannuoshan 2014 No.817

EUR 6.20
30 gram
Jingmai 2012 No.816 Jingmai 2012 No.816
Puer tea

Jingmai 2012 No.816

EUR 7.40
30 gram
Mahei 2004 No.813 Mahei 2004 No.813
Puer tea

Mahei 2004 No.813

EUR 32.40
30 gram
Mahei 2005 No.812 Mahei 2005 No.812
Puer tea

Mahei 2005 No.812

EUR 18.70
30 gram
Da Xue Shan 2013 No.803 Da Xue Shan 2013 No.803
Puer tea

Da Xue Shan 2013 No.803

EUR 7.40
30 gram
Bama 2006 No.808 Bama 2006 No.808
Puer tea

Bama 2006 No.808

EUR 23.00
30 gram
Da Xue Shan 2006 No.801 Da Xue Shan 2006 No.801
Puer tea

Da Xue Shan 2006 No.801

EUR 30.40
30 gram
Bada-Pasha 2005 No.806 Bada-Pasha 2005 No.806
Puer tea

Bada-Pasha 2005 No.806

EUR 12.50
30 gram
Mahei Huangpian 2006 No.810 Mahei Huangpian 2006 No.810
Puer tea

Mahei Huangpian 2006 No.810

EUR 9.00
30 gram
Da Xue Shan 2013 No.805 Da Xue Shan 2013 No.805
Puer tea

Da Xue Shan 2013 No.805

EUR 10.90
30 gram
Da Xue Shan 2012 No.802 Da Xue Shan 2012 No.802
Puer tea

Da Xue Shan 2012 No.802

EUR 7.40
30 gram
Bulangshan Gushu Shu 2015 No.844 Bulangshan Gushu Shu 2015 No.844
Puer tea

Bulangshan Gushu Shu 2015 No.844

EUR 15.60
30 gram
Youle 2016 No.843 Youle 2016 No.843
Puer tea

Youle 2016 No.843

EUR 11.30
30 gram
Out of stock
Da Xue Shan 2016 No.836 Da Xue Shan 2016 No.836
Puer tea

Da Xue Shan 2016 No.836

EUR 24.60
30 gram
Out of stock
Mengsong 2015. No.828 Spring Mengsong 2015. No.828 Spring
Puer tea

Mengsong 2015. No.828 Spring

EUR 14.80
Out of stock
Lincang Ember Puer 2015 No.825 Lincang Ember Puer 2015 No.825
Puer tea

Lincang Ember Puer 2015 No.825

EUR 8.20
30 gram
Out of stock