Shan Lin Xi 2022 No.539 Shan Lin Xi 2022 No.539
Oolong tea

Shan Lin Xi 2022 No.539

EUR 13.70
30 gram
Formosa High Mountain Black 2021 No.643
Black tea

Formosa High Mountain Black 2021 No.643

EUR 12.50
30 gram
Li Shan 2021 No.540/1800m Li Shan 2021 No.540/1800m
Oolong tea

Li Shan 2021 No.540/1800m

EUR 14.90
30 gram
Li Shan 2019 Winter No.540/2000m Li Shan 2019 Winter No.540/2000m
Oolong tea

Li Shan 2019 Winter No.540/2000m

EUR 22.40
30 gram
Li Shan 2020 No.540/2000m Li Shan 2020 No.540/2000m
Oolong tea

Li Shan 2020 No.540/2000m

EUR 19.10
30 gram
Li Shan 2021 No.540/2000m Li Shan 2021 No.540/2000m
Oolong tea

Li Shan 2021 No.540/2000m

EUR 19.10
30 gram
Sold out