Duyun Maojian Fine Buds No.329 Duyun Maojian Fine Buds No.329

Duyun Maojian Fine Buds No.329

EUR 23.01
30 gram
New
Fujian Green QM No.328 Fujian Green QM No.328

Fujian Green QM No.328

EUR 11.7
30 gram
New
Da Xue Shan Yesheng – wild tree 2018 No.855

Da Xue Shan Yesheng – wild tree 2018 No.855

EUR 19.11
30 gram
New
Old Field Purple Buds 2018 No.215 Old Field Purple Buds 2018 No.215

Old Field Purple Buds 2018 No.215

EUR 13.65
30 gram
New
Da Xue Shan – Snow Mountain 2018 No.852 Da Xue Shan – Snow Mountain 2018 No.852

Da Xue Shan – Snow Mountain 2018 No.852

EUR 10.92
30 gram
Green Pearl 2018 No.330 Green Pearl 2018 No.330

Green Pearl 2018 No.330

EUR 6.63
30 gram
Red Dancong 2016 No.628 Red Dancong 2016 No.628

Red Dancong 2016 No.628

EUR 8.97
30 gram
2 x Xin Yang Mao Jian 2017

2 x Xin Yang Mao Jian 2017

EUR 15.21
%
Yesheng Wuyi Red 2017 No.626 Yesheng Wuyi Red 2017 No.626

Yesheng Wuyi Red 2017 No.626

EUR 10.92
30 gram
Grand Xin Yang Mao Jian 2017 No.313 Grand Xin Yang Mao Jian 2017 No.313

Grand Xin Yang Mao Jian 2017 No.313

EUR 12.09
30 gram
Xin Yang Mao Jian 2017 No.312 Xin Yang Mao Jian 2017 No.312

Xin Yang Mao Jian 2017 No.312

EUR 8.19
30 gram
Hiding Dragon 2017 No.311 Hiding Dragon 2017 No.311

Hiding Dragon 2017 No.311

EUR 11.31
30 gram
Bai Mu Dan 2010 No.210 Bai Mu Dan 2010 No.210

Bai Mu Dan 2010 No.210

EUR 8.97
50 gram
Bai Mu Dan 2016 No.211 Bai Mu Dan 2016 No.211

Bai Mu Dan 2016 No.211

EUR 8.97
50 gram
Shou Mei 2006 No.209 Shou Mei 2006 No.209

Shou Mei 2006 No.209

EUR 11.7
30 gram
Mengsong Sai Hong 2015 No.617 Mengsong Sai Hong 2015 No.617

Mengsong Sai Hong 2015 No.617

EUR 11.31
30 gram
#gohavesometea