Da Xue Shan Yesheng – wild tree 2018 No.855 Da Xue Shan Yesheng – wild tree 2018 No.855
Puer tea

Da Xue Shan Yesheng – wild tree 2018 No.855

EUR 19.10
30 gram
Da Xue Shan – Snow Mountain 2018 No.852 Da Xue Shan – Snow Mountain 2018 No.852
Puer tea

Da Xue Shan – Snow Mountain 2018 No.852

EUR 10.90
30 gram
Shou Mei 2006 No.209 Shou Mei 2006 No.209
White tea

Shou Mei 2006 No.209

EUR 11.70
30 gram
Gushu Dian Hong 2019 No.618 Gushu Dian Hong 2019 No.618
Black tea

Gushu Dian Hong 2019 No.618

EUR 11.30
30 gram
Dancong Supreme 2014 No.501 Dancong Supreme 2014 No.501
Oolong tea

Dancong Supreme 2014 No.501

EUR 7.80
30 gram
Duyun Maojian Fine Buds 2018 No.329 Duyun Maojian Fine Buds 2018 No.329
Green tea

Duyun Maojian Fine Buds 2018 No.329

EUR 23.00
30 gram
Out of stock
Fujian Green QM 2018 No.328 Fujian Green QM 2018 No.328
Green tea

Fujian Green QM 2018 No.328

EUR 11.70
30 gram
Out of stock
Old Field Purple Buds 2018 No.215 Old Field Purple Buds 2018 No.215
White tea

Old Field Purple Buds 2018 No.215

EUR 13.70
30 gram
Out of stock
Green Pearl 2018 No.330 Green Pearl 2018 No.330
Green tea

Green Pearl 2018 No.330

EUR 6.60
30 gram
Out of stock
Red Dancong 2016 No.628 Red Dancong 2016 No.628
Black tea

Red Dancong 2016 No.628

EUR 9.00
30 gram
Out of stock
2 x Xin Yang Mao Jian 2017
Green tea

2 x Xin Yang Mao Jian 2017

EUR 15.20
%
Out of stock
Yesheng Wuyi Red 2017 No.626 Yesheng Wuyi Red 2017 No.626
Black tea

Yesheng Wuyi Red 2017 No.626

EUR 10.90
30 gram
Out of stock
Xin Yang Mao Jian Grand 2017 No.313 Xin Yang Mao Jian Grand 2017 No.313
Green tea

Xin Yang Mao Jian Grand 2017 No.313

EUR 8.20
30 gram
%
Out of stock
Xin Yang Mao Jian 2017 No.312 Xin Yang Mao Jian 2017 No.312
Green tea

Xin Yang Mao Jian 2017 No.312

EUR 8.20
30 gram
Out of stock
Hiding Dragon 2017 No.311 Hiding Dragon 2017 No.311
Green tea

Hiding Dragon 2017 No.311

EUR 11.30
30 gram
Out of stock
Bai Mu Dan 2010 No.210 Bai Mu Dan 2010 No.210
White tea

Bai Mu Dan 2010 No.210

EUR 9.00
50 gram
Out of stock