Da Xue Shan Yesheng – wild tree 2018 No.855 Da Xue Shan Yesheng – wild tree 2018 No.855
Puer tea

Da Xue Shan Yesheng – wild tree 2018 No.855

EUR 16.20
30 gram
Da Xue Shan – Snow Mountain 2018 No.852 Da Xue Shan – Snow Mountain 2018 No.852
Puer tea

Da Xue Shan – Snow Mountain 2018 No.852

EUR 9.20
30 gram
Gushu Dian Hong 2019 No.618 Gushu Dian Hong 2019 No.618
Black tea

Gushu Dian Hong 2019 No.618

EUR 9.60
30 gram
Da Xue Shan Shou Mei 2018 No.217 Da Xue Shan Shou Mei 2018 No.217
White tea

Da Xue Shan Shou Mei 2018 No.217

EUR 9.20
30 gram
Sold out
Da Xue Shan White Buds 2018 No.216 Da Xue Shan White Buds 2018 No.216
White tea

Da Xue Shan White Buds 2018 No.216

EUR 9.20
30 gram
Sold out
Yue Guang Bai 2018 No.213 Yue Guang Bai 2018 No.213
White tea

Yue Guang Bai 2018 No.213

EUR 7.90
30 gram
Sold out
Yue Guang Bai 2017 No.212 Yue Guang Bai 2017 No.212
White tea

Yue Guang Bai 2017 No.212

EUR 7.90
30 gram
Sold out
Mengsong Sai Hong 2015 No.617 Mengsong Sai Hong 2015 No.617
Sold out - Black tea

Mengsong Sai Hong 2015 No.617

EUR 9.60
30 gram
Sold out
Dian Hong 2016 No.616 Dian Hong 2016 No.616
Black tea

Dian Hong 2016 No.616

EUR 6.60
30 gram
Sold out
Jin Ya – Golden Tips 2016 No.615 Jin Ya – Golden Tips 2016 No.615
Black tea

Jin Ya – Golden Tips 2016 No.615

EUR 7.60
30 gram
Sold out
Jin Zhen – Golden Needle 2016 No.613 Jin Zhen – Golden Needle 2016 No.613
Black tea

Jin Zhen – Golden Needle 2016 No.613

EUR 7.60
30 gram
Sold out
Ye Sheng Hong 2016 No.612 Ye Sheng Hong 2016 No.612
Black tea

Ye Sheng Hong 2016 No.612

EUR 11.60
30 gram
Sold out
Sai Hong 2015 No.607 Sai Hong 2015 No.607
Black tea

Sai Hong 2015 No.607

EUR 9.20
30 gram
Sold out