Huang Guan Yin 2023 No.560 Huang Guan Yin 2023 No.560
Wulong tea

Huang Guan Yin 2023 No.560

8 300 Ft
50 gramm
Tie Luo Han 2023 No.510 Tie Luo Han 2023 No.510
Wulong tea

Tie Luo Han 2023 No.510

11 500 Ft
30 gramm
Mei Zhan 2022 No.528
Wulong tea

Mei Zhan 2022 No.528

7 100 Ft
30 gramm
Da Hong Pao 2023 No.558
Wulong tea

Da Hong Pao 2023 No.558

9 300 Ft
50 gramm
Rougui 2023 No.507
Wulong tea

Rougui 2023 No.507

5 150 Ft
30 gramm
Da Hong Pao 2016 No.551 Da Hong Pao 2016 No.551
Wulong tea

Da Hong Pao 2016 No.551

9 100 Ft
30 gramm
Bi Shi Yan Rougui 2017 No.549 Bi Shi Yan Rougui 2017 No.549
Wulong tea

Bi Shi Yan Rougui 2017 No.549

9 100 Ft
30 gramm