Sencha Koufu 2019 No.333 Sencha Koufu 2019 No.333
Zöld tea

Sencha Koufu 2019 No.333

1 500 Ft
30 gramm
Új
Green Pearl 2019 No.330
Zöld tea

Green Pearl 2019 No.330

1 700 Ft
30 gramm
Új
Shincha Saemidori 2019
Zöld tea

Shincha Saemidori 2019

3 500 Ft
30 gramm
Új
Shincha Yabukita 2019
Zöld tea

Shincha Yabukita 2019

2 900 Ft
30 gramm
Új
Taiwan Primeur Green 2019 No.341 Taiwan Primeur Green 2019 No.341
Zöld tea

Taiwan Primeur Green 2019 No.341

2 800 Ft
30 gramm
Matcha Illuminati 2018 No.339-4
Zöld tea

Matcha Illuminati 2018 No.339-4

15 800 Ft
Nincs készleten
Matcha Green Wave 2018 No.339-3
Zöld tea

Matcha Green Wave 2018 No.339-3

13 500 Ft
Nincs készleten
Matcha Pine Forest 2018 No.339-2
Zöld tea

Matcha Pine Forest 2018 No.339-2

11 500 Ft
Nincs készleten
Himalayan Evergreen 2018 No.338 Himalayan Evergreen 2018 No.338
Zöld tea

Himalayan Evergreen 2018 No.338

2 300 Ft
30 gramm
Duyun Maojian Fine Buds 2018 No.329 Duyun Maojian Fine Buds 2018 No.329
Zöld tea

Duyun Maojian Fine Buds 2018 No.329

5 900 Ft
30 gramm
Nincs készleten
Himalayan Green Shiiba 2018 No.337 Himalayan Green Shiiba 2018 No.337
Zöld tea

Himalayan Green Shiiba 2018 No.337

3 000 Ft
30 gramm
Nincs készleten
Fujian Green QM No.328 Fujian Green QM No.328
Zöld tea

Fujian Green QM No.328

3 000 Ft
30 gramm
Nincs készleten
Gyokuro Kanro 2018 No.331 Gyokuro Kanro 2018 No.331
Zöld tea

Gyokuro Kanro 2018 No.331

3 200 Ft
30 gramm
Nincs készleten
Sencha Miyakono Tatsumi 2018 No.334 Sencha Miyakono Tatsumi 2018 No.334
Zöld tea

Sencha Miyakono Tatsumi 2018 No.334

2 100 Ft
30 gramm
Nincs készleten
Karigane Tomoshiraga 2018 No.332 Karigane Tomoshiraga 2018 No.332
Zöld tea

Karigane Tomoshiraga 2018 No.332

2 000 Ft
30 gramm
Nincs készleten
Matcha Midorizu 2018 No.336
Zöld tea

Matcha Midorizu 2018 No.336

6 700 Ft
30 gramm
Nincs készleten
Matcha Daimatsu 2018 No.335
Zöld tea

Matcha Daimatsu 2018 No.335

4 900 Ft
30 gramm
Sencha Koufu 2018 No.333 Sencha Koufu 2018 No.333
Zöld tea

Sencha Koufu 2018 No.333

1 500 Ft
30 gramm
Nincs készleten
Green Pearl 2018 No.330 Green Pearl 2018 No.330
Zöld tea

Green Pearl 2018 No.330

1 700 Ft
30 gramm
Nincs készleten
Taiwan Green 2017 No.327 Taiwan Green 2017 No.327
Zöld tea

Taiwan Green 2017 No.327

2 300 Ft
30 gramm
Nincs készleten
2 x Xin Yang Mao Jian 2017
Zöld tea

2 x Xin Yang Mao Jian 2017

3 900 Ft
%
Nincs készleten
Kyobancha 2017 No.323 Kyobancha 2017 No.323
Zöld tea

Kyobancha 2017 No.323

1 200 Ft
30 gramm
Matcha Daimatsu 2017 No.325 Matcha Daimatsu 2017 No.325
Zöld tea

Matcha Daimatsu 2017 No.325

4 900 Ft
Nincs készleten
Gyokuro Kanro 2017 No.320 Gyokuro Kanro 2017 No.320
Zöld tea

Gyokuro Kanro 2017 No.320

3 200 Ft
30 gramm
Sencha Koufu 2017 No.317 Sencha Koufu 2017 No.317
Zöld tea

Sencha Koufu 2017 No.317

1 500 Ft
30 gramm
Nincs készleten
Grand Xin Yang Mao Jian 2017 No.313 Grand Xin Yang Mao Jian 2017 No.313
Zöld tea

Grand Xin Yang Mao Jian 2017 No.313

2 100 Ft
30 gramm
%
Xin Yang Mao Jian 2017 No.312 Xin Yang Mao Jian 2017 No.312
Zöld tea

Xin Yang Mao Jian 2017 No.312

2 100 Ft
30 gramm
Nincs készleten
Hiding Dragon 2017 No.311 Hiding Dragon 2017 No.311
Zöld tea

Hiding Dragon 2017 No.311

2 900 Ft
30 gramm
Nincs készleten
Gyokuro Kanro 2016 No.307 Gyokuro Kanro 2016 No.307
Zöld tea

Gyokuro Kanro 2016 No.307

3 200 Ft
50 gramm
%
Nincs készleten
Gyokuro Seifu 2016 No.308 Gyokuro Seifu 2016 No.308
Zöld tea

Gyokuro Seifu 2016 No.308

4 800 Ft
50 gramm
%