Japan Teaút 2023 2.0 Kyushu & Uji válogatás
Zöld tea

Japan Teaút 2023 2.0 Kyushu & Uji válogatás

18 500 Ft
Japán Teaút 2023 1.0 Yame válogatás
Zöld tea

Japán Teaút 2023 1.0 Yame válogatás

18 500 Ft
Sencha Koufu 2023 No.333 Sencha Koufu 2023 No.333
Zöld tea

Sencha Koufu 2023 No.333

3 500 Ft
50 gramm
Gyokuro Aracha Samidori Uji 2023 No.356
Zöld tea

Gyokuro Aracha Samidori Uji 2023 No.356

5 800 Ft
30 gramm
Dangocha Gyokuro Uji 2023 No.351 Dangocha Gyokuro Uji 2023 No.351
Zöld tea

Dangocha Gyokuro Uji 2023 No.351

6 800 Ft
Matcha Midorizu 2023 No.336
Zöld tea

Matcha Midorizu 2023 No.336

8 800 Ft
30 gramm
Anji Baicha 2023 No.346
Zöld tea

Anji Baicha 2023 No.346

5 500 Ft
30 gramm
Green Pearl 2023 No.330
Zöld tea

Green Pearl 2023 No.330

3 200 Ft
50 gramm
Matcha Pine Forest 2023 No.339-2
Zöld tea

Matcha Pine Forest 2023 No.339-2

14 500 Ft
Matcha Daimatsu 2023 No.335
Zöld tea

Matcha Daimatsu 2023 No.335

22 800 Ft
100 gramm
Shincha Saemidori 2023 No.353
Zöld tea

Shincha Saemidori 2023 No.353

4 500 Ft
30 gramm
Uji Shincha 2023 - Első Japán zöldek válogatás Uji Shincha 2023 - Első Japán zöldek válogatás
Zöld tea

Uji Shincha 2023 - Első Japán zöldek válogatás

13500 12 500 Ft
%
Banna Green Buds 2023 No.355
Zöld tea

Banna Green Buds 2023 No.355

2 850 Ft
30 gramm
Taiwan Primeur Green Bi Luo Chun 2023 No.341 Taiwan Primeur Green Bi Luo Chun 2023 No.341
Zöld tea

Taiwan Primeur Green Bi Luo Chun 2023 No.341

3 500 Ft
30 gramm
Himalayan Pine 2022 No.302
Zöld tea

Himalayan Pine 2022 No.302

3 200 Ft
50 gramm
Himalayan Evergreen 2022 No.338
Zöld tea

Himalayan Evergreen 2022 No.338

4 300 Ft
50 gramm
Anji Baicha 2022 No.346 Anji Baicha 2022 No.346
Zöld tea

Anji Baicha 2022 No.346

8 300 Ft
50 gramm
Taiwan Primeur Green Bi Luo Chun 2022 No.341 Taiwan Primeur Green Bi Luo Chun 2022 No.341
Zöld tea

Taiwan Primeur Green Bi Luo Chun 2022 No.341

5 300 Ft
50 gramm
Hubei Mountain Smoky Green 2021 No.343 Hubei Mountain Smoky Green 2021 No.343
Zöld tea

Hubei Mountain Smoky Green 2021 No.343

4 300 Ft
50 gramm
Keemun Maofeng Snake Forest 2021 No.349
Zöld tea

Keemun Maofeng Snake Forest 2021 No.349

5 800 Ft
50 gramm
Ceylon Old Bush Green 2021 No.347 Ceylon Old Bush Green 2021 No.347
Zöld tea

Ceylon Old Bush Green 2021 No.347

6 800 Ft
50 gramm
Duyun Maojian Fine Buds 2021 No.329 Duyun Maojian Fine Buds 2021 No.329
Zöld tea

Duyun Maojian Fine Buds 2021 No.329

7 600 Ft
30 gramm
Matcha szett – Ruzicska Tünde Matcha szett – Ruzicska Tünde
Matcha eszközök

Matcha szett – Ruzicska Tünde

30 200 Ft
%
Nincs készleten
Long Jing Dragon Well 2022 No.345
Zöld tea

Long Jing Dragon Well 2022 No.345

6 800 Ft
50 gramm
Elfogyott