Pressed Sai Hong 2015 No.607 Pressed Sai Hong 2015 No.607
Fekete tea

Pressed Sai Hong 2015 No.607

4 800 Ft
30 gramm
Gushu Hong - Old Tree Black 2021 No.646
Fekete tea

Gushu Hong - Old Tree Black 2021 No.646

2 850 Ft
30 gramm
Da Xue Shan 2014 No.856 Da Xue Shan 2014 No.856
Puer tea

Da Xue Shan 2014 No.856

12 200 Ft
30 gramm
Yue Guang Bai Old tree Moonlight White 2020 No.220
Fehér tea

Yue Guang Bai Old tree Moonlight White 2020 No.220

3 150 Ft
30 gramm
Da Xue Shan Yesheng – Snow Mountain wild tree 2018 No.855 Da Xue Shan Yesheng – Snow Mountain wild tree 2018 No.855
Puer tea

Da Xue Shan Yesheng – Snow Mountain wild tree 2018 No.855

7 800 Ft
30 gramm
Da Xue Shan – Snow Mountain 2018 No.852 Da Xue Shan – Snow Mountain 2018 No.852
Puer tea

Da Xue Shan – Snow Mountain 2018 No.852

2 850 Ft
30 gramm
Da Xue Shan 2006 No.801 Da Xue Shan 2006 No.801
Puer tea

Da Xue Shan 2006 No.801

14 200 Ft
30 gramm