Huang Guan Yin 2023 No.560 Huang Guan Yin 2023 No.560
Wulong tea

Huang Guan Yin 2023 No.560

8 300 Ft
50 gramm
Da Xue Shan – Snow Mountain 2023 No.871 Da Xue Shan – Snow Mountain 2023 No.871
Puer tea

Da Xue Shan – Snow Mountain 2023 No.871

4 150 Ft
30 gramm
Gushu Hong - Old Tree Black 2023 No.646
Fekete tea

Gushu Hong - Old Tree Black 2023 No.646

4 800 Ft
50 gramm
Anji Baicha 2023 No.346
Zöld tea

Anji Baicha 2023 No.346

5 500 Ft
30 gramm
Green Pearl 2023 No.330
Zöld tea

Green Pearl 2023 No.330

3 200 Ft
50 gramm
Banna Black Curls 2023 No.655
Fekete tea

Banna Black Curls 2023 No.655

4 800 Ft
50 gramm
Banna Green Buds 2023 No.355
Zöld tea

Banna Green Buds 2023 No.355

4 300 Ft
50 gramm
Hubei Mountain Black 2022 No.633
Fekete tea

Hubei Mountain Black 2022 No.633

4 500 Ft
30 gramm
Aged Honey fragrance Shou Mei 2009 No.209 Aged Honey fragrance Shou Mei 2009 No.209
Fehér tea

Aged Honey fragrance Shou Mei 2009 No.209

8 450 Ft
30 gramm
Premium Huaxiang Gong Mei 2014 No.228
Fehér tea

Premium Huaxiang Gong Mei 2014 No.228

5 300 Ft
50 gramm
Tong Mu Guan Wild Red 2022 No.652 Tong Mu Guan Wild Red 2022 No.652
Fekete tea

Tong Mu Guan Wild Red 2022 No.652

7 100 Ft
30 gramm
Tianmen Shan 2019 No.865
Puer tea

Tianmen Shan 2019 No.865

4 500 Ft
30 gramm
Bada Old tree 2022 No.842
Puer tea

Bada Old tree 2022 No.842

8 250 Ft
30 gramm
Banzhang Golden leaves 2022 No.851
Puer tea

Banzhang Golden leaves 2022 No.851

25 800 Ft
200 gramm ...
Da Xue Shan - Snow Mountain 2022 No.869
Puer tea

Da Xue Shan - Snow Mountain 2022 No.869

5 800 Ft
50 gramm
Yesheng Hong - Wild Black 2022 No.640 Yesheng Hong - Wild Black 2022 No.640
Fekete tea

Yesheng Hong - Wild Black 2022 No.640

8 250 Ft
30 gramm