Matcha Illuminati 2022 No.339-4
Green tea

Matcha Illuminati 2022 No.339-4

EUR 61.40
Matcha Pine Forest 2022 No.339-2
Green tea

Matcha Pine Forest 2022 No.339-2

EUR 45.70
Matcha dark chocolate  點 Matcha dark chocolate  點
Deli

Matcha dark chocolate 點

EUR 5.80
Matcha Daimatsu 2022 No.335
Green tea

Matcha Daimatsu 2022 No.335

EUR 71.80
100 gram
Classic bamboo chasen Classic bamboo chasen
Matcha ware

Classic bamboo chasen

EUR 23.00
Matcha Green Wave 2021 No.339-3
Green tea

Matcha Green Wave 2021 No.339-3

EUR 52.00
Chashaku Chashaku
Matcha ware

Chashaku

EUR 4.70
Glazed chawan by Tünde Ruzicska Glazed chawan by Tünde Ruzicska
Matcha ware

Glazed chawan by Tünde Ruzicska

EUR 49.80
Out of stock
Matcha set by Tünde Ruzicska Matcha set by Tünde Ruzicska
Matcha ware

Matcha set by Tünde Ruzicska

EUR 95.10
%
Out of stock
Kezemura glazed chawan Kezemura glazed chawan
Matcha ware

Kezemura glazed chawan

EUR 49.80
Out of stock
Matcha chashaku stand by Ruzicska Tünde Matcha chashaku stand by Ruzicska Tünde
Matcha ware

Matcha chashaku stand by Ruzicska Tünde

EUR 6.00
Out of stock
Matcha Midorizu 2022 No.336
Green tea

Matcha Midorizu 2022 No.336

EUR 27.70
30 gram
Sold out
Kusenaoshi – matcha whisk stand Kusenaoshi – matcha whisk stand
Matcha ware

Kusenaoshi – matcha whisk stand

EUR 11.00
Sold out
Shin / Zhen bamboo chasen Shin / Zhen bamboo chasen
Matcha ware

Shin / Zhen bamboo chasen

EUR 30.20
Sold out