Gaocong Shui Xian Water Immortal 2021 No.555
Oolong tea

Gaocong Shui Xian Water Immortal 2021 No.555

EUR 27.20
30 gram
New
Da Hong Pao 2021 No.558
Oolong tea

Da Hong Pao 2021 No.558

EUR 19.10
30 gram
New
Mei Zhan 2021 No.528
Oolong tea

Mei Zhan 2021 No.528

EUR 19.10
30 gram
New
Rougui 2021 No.507
Oolong tea

Rougui 2021 No.507

EUR 12.50
30 gram
Shan Lin Xi 2022 No.539 Shan Lin Xi 2022 No.539
Oolong tea

Shan Lin Xi 2022 No.539

EUR 13.70
30 gram
Red Jade Gaba 2022 No.537 Red Jade Gaba 2022 No.537
Oolong tea

Red Jade Gaba 2022 No.537

EUR 10.40
30 gram
Green Dancong 2021 No.505 Green Dancong 2021 No.505
Oolong tea

Green Dancong 2021 No.505

EUR 10.40
30 gram
Aged Tie Guan Yin 2006 No.554
Oolong tea

Aged Tie Guan Yin 2006 No.554

EUR 30.00
30 gram
Li Shan 2021 No.540/2000m Li Shan 2021 No.540/2000m
Oolong tea

Li Shan 2021 No.540/2000m

EUR 19.10
30 gram
Li Shan 2021 No.540/1800m Li Shan 2021 No.540/1800m
Oolong tea

Li Shan 2021 No.540/1800m

EUR 14.90
30 gram
Li Shan 2019 Winter No.540/2000m Li Shan 2019 Winter No.540/2000m
Oolong tea

Li Shan 2019 Winter No.540/2000m

EUR 22.40
30 gram
Gushu Milan Xiang 2020 No.543
Oolong tea

Gushu Milan Xiang 2020 No.543

EUR 14.90
30 gram
Formosa Immortals 2021 No.552 Formosa Immortals 2021 No.552
Oolong tea

Formosa Immortals 2021 No.552

EUR 10.40
30 gram
Da Hong Pao 2016 No.551 Da Hong Pao 2016 No.551
Oolong tea

Da Hong Pao 2016 No.551

EUR 30.00
30 gram
Bi Shi Yan Rougui 2017 No.549 Bi Shi Yan Rougui 2017 No.549
Oolong tea

Bi Shi Yan Rougui 2017 No.549

EUR 30.00
30 gram
Da Yu Ling 2020 No.541
Oolong tea

Da Yu Ling 2020 No.541

EUR 23.40
30 gram
Li Shan 2020 No.540/2000m Li Shan 2020 No.540/2000m
Oolong tea

Li Shan 2020 No.540/2000m

EUR 19.10
30 gram
Yashi Xiang Wudong 2016 No.516 Yashi Xiang Wudong 2016 No.516
Oolong tea

Yashi Xiang Wudong 2016 No.516

EUR 14.20
30 gram
All moods - tea selection All moods - tea selection
Puer tea

All moods - tea selection

50.32 EUR 46.90
%
Out of stock
Dong Ding 2019 Competition grade No.545 Dong Ding 2019 Competition grade No.545
Oolong tea

Dong Ding 2019 Competition grade No.545

EUR 11.60
30 gram
Out of stock
Shan Lin Xi 2020 No.539
Oolong tea

Shan Lin Xi 2020 No.539

EUR 9.90
30 gram
Sold out
Jin Mao Hou 2014 No.511 Jin Mao Hou 2014 No.511
Oolong tea

Jin Mao Hou 2014 No.511

EUR 21.30
30 gram
Sold out
High Mountain Gaba 2021 No.546
Oolong tea

High Mountain Gaba 2021 No.546

EUR 17.50
50 gram
Sold out
Milan Xiang Dancong 2021 No.538
Oolong tea

Milan Xiang Dancong 2021 No.538

EUR 11.60
30 gram
Sold out
Shan Lin Xi 2021 No.539 Shan Lin Xi 2021 No.539
Oolong tea

Shan Lin Xi 2021 No.539

EUR 10.40
30 gram
Sold out
Wenshan Baozhong 2021 No.547
Oolong tea

Wenshan Baozhong 2021 No.547

EUR 11.60
30 gram
Sold out
Bug Bitten 2020 No.548
Oolong tea

Bug Bitten 2020 No.548

EUR 10.40
30 gram
Sold out
High Mountain Gaba 2020 No.546 Autumn
Oolong tea

High Mountain Gaba 2020 No.546 Autumn

EUR 11.60
30 gram
Sold out
Rougui 2019 No.507 Rougui 2019 No.507
Oolong tea

Rougui 2019 No.507

EUR 11.60
30 gram
Sold out
Green Dancong 2020 No.505 Green Dancong 2020 No.505
Oolong tea

Green Dancong 2020 No.505

EUR 9.40
30 gram
Sold out
Himalayan Bouquet 2020 No.506
Oolong tea

Himalayan Bouquet 2020 No.506

EUR 9.40
30 gram
Sold out
Dong Ding 2019 Ági's choice No.550
Oolong tea

Dong Ding 2019 Ági's choice No.550

EUR 9.40
30 gram
Sold out
Mi Tao Xiang Dancong 2019 No.542
Oolong tea

Mi Tao Xiang Dancong 2019 No.542

EUR 11.20
30 gram
Sold out
Xin Ren Xiang 2017 No.523 Xin Ren Xiang 2017 No.523
Oolong tea

Xin Ren Xiang 2017 No.523

EUR 12.90
30 gram
Sold out
Tie Luo Han 2014 No.510 Tie Luo Han 2014 No.510
Oolong tea

Tie Luo Han 2014 No.510

EUR 16.30
30 gram
Sold out
Shui Xian 2015 No.509 Shui Xian 2015 No.509
Oolong tea

Shui Xian 2015 No.509

EUR 15.80
30 gram
Sold out