Gushu Milan Xiang 2019 No.543 Gushu Milan Xiang 2019 No.543
Oolong tea

Gushu Milan Xiang 2019 No.543

EUR 16.40
30 gram
New
Anhui Dark 2018 No.905 Anhui Dark 2018 No.905
Dark tea

Anhui Dark 2018 No.905

EUR 7.00
30 gram
Anhui Dark 2015 No.903 Anhui Dark 2015 No.903
Dark tea

Anhui Dark 2015 No.903

EUR 11.30
30 gram
Takemoto Red 2019 No.639
Black tea

Takemoto Red 2019 No.639

EUR 7.40
30 gram
Keemun Mountain Buds 2019 No.637
Black tea

Keemun Mountain Buds 2019 No.637

EUR 20.30
30 gram
Sun Moon Lake Red Jade 2018 No.636
Black tea

Sun Moon Lake Red Jade 2018 No.636

EUR 16.40
30 gram
Formosa Assam Black 2019 No.631
Black tea

Formosa Assam Black 2019 No.631

EUR 9.00
30 gram
Himalayan Black 2019 No.641
Black tea

Himalayan Black 2019 No.641

EUR 7.40
30 gram
Gaoshan Red 2019 No.638
Black tea

Gaoshan Red 2019 No.638

EUR 18.70
30 gram
Keemun Black 2016 No.635
Black tea

Keemun Black 2016 No.635

EUR 11.30
30 gram
Taiwan tasting box
Teatasting

Taiwan tasting box

EUR 33.20
Da Yu Ling 2019 No.541
Oolong tea

Da Yu Ling 2019 No.541

EUR 22.60
30 gram
Li Shan 2019 No.540/2000m
Oolong tea

Li Shan 2019 No.540/2000m

EUR 18.70
30 gram
Li Shan 2019 No.540/1800m
Oolong tea

Li Shan 2019 No.540/1800m

EUR 14.00
30 gram
Shan Lin Xi 2019 No.539 Shan Lin Xi 2019 No.539
Oolong tea

Shan Lin Xi 2019 No.539

EUR 9.30
30 gram
Green Dancong 2019 No.505 Green Dancong 2019 No.505
Oolong tea

Green Dancong 2019 No.505

EUR 9.00
30 gram
Kyobancha 2019 No.323 Kyobancha 2019 No.323
Green tea

Kyobancha 2019 No.323

EUR 5.90
30 gram
Sencha Miyakono Tatsumi 2019 No.334
Green tea

Sencha Miyakono Tatsumi 2019 No.334

EUR 8.20
30 gram
Karigane Tomoshiraga 2019 No.332 Karigane Tomoshiraga 2019 No.332
Green tea

Karigane Tomoshiraga 2019 No.332

EUR 7.80
30 gram
Yue Guang Bai 2019 No.220
White tea

Yue Guang Bai 2019 No.220

EUR 9.30
30 gram
Fujian Old Field Green QM 2019 No.342
Green tea

Fujian Old Field Green QM 2019 No.342

EUR 11.30
30 gram
Hubei Mountain Green 2019 No.343
Green tea

Hubei Mountain Green 2019 No.343

EUR 7.00
30 gram
Matcha Daimatsu 2019 No.335
Green tea

Matcha Daimatsu 2019 No.335

EUR 20.70
30 gram
Matcha Illuminati 2019 No.339-4
Green tea

Matcha Illuminati 2019 No.339-4

EUR 61.60
Da Xue Shan Yesheng – Snow Mountain wild tree 2019 No.862 Da Xue Shan Yesheng – Snow Mountain wild tree 2019 No.862
Puer tea

Da Xue Shan Yesheng – Snow Mountain wild tree 2019 No.862

EUR 26.50
30 gram
%
Da Xue Shan - Snow Mountain 2019 No.861
Puer tea

Da Xue Shan - Snow Mountain 2019 No.861

EUR 96.00
400 gram ...
%
Duyun Maojian Fine Buds No.329/2019
Green tea

Duyun Maojian Fine Buds No.329/2019

EUR 24.00
30 gram
Sencha Koufu 2019 No.333 Sencha Koufu 2019 No.333
Green tea

Sencha Koufu 2019 No.333

EUR 6.20
30 gram
Green Pearl 2019 No.330
Green tea

Green Pearl 2019 No.330

EUR 6.60
30 gram
Red Jade GABA 2018 No.537 Red Jade GABA 2018 No.537
Oolong tea

Red Jade GABA 2018 No.537

EUR 9.00
30 gram
Taiwan Primeur Green 2019 No.341 Taiwan Primeur Green 2019 No.341
Green tea

Taiwan Primeur Green 2019 No.341

EUR 10.90
30 gram
Indian Lemongrass No.702
Tisane

Indian Lemongrass No.702

EUR 9.00
50 gram
Lincang Ember Puer 2017 No.825/2
Puer tea

Lincang Ember Puer 2017 No.825/2

EUR 8.20
30 gram
Bulangshan Gushu Shu 2015 SF Wang No.854 Bulangshan Gushu Shu 2015 SF Wang No.854
Puer tea

Bulangshan Gushu Shu 2015 SF Wang No.854

EUR 13.70
30 gram
Yesheng Qianjiazhai 2006 No.853 Yesheng Qianjiazhai 2006 No.853
Puer tea

Yesheng Qianjiazhai 2006 No.853

EUR 23.00
30 gram
Da Xue Shan - Xi Ya Fine Buds 2018 No.857
Puer tea

Da Xue Shan - Xi Ya Fine Buds 2018 No.857

EUR 18.70
30 gram
Mang Fei 2018 No.849 Mang Fei 2018 No.849
Puer tea

Mang Fei 2018 No.849

EUR 9.00
30 gram
Banzhang Golden Leaves 2018 No.851
Puer tea

Banzhang Golden Leaves 2018 No.851

EUR 11.50
30 gram
Xigui Mekong Old tree 2007 No.859 Xigui Mekong Old tree 2007 No.859
Puer tea

Xigui Mekong Old tree 2007 No.859

EUR 13.70
30 gram
Nannuoshan 2014 No.818 Nannuoshan 2014 No.818
Puer tea

Nannuoshan 2014 No.818

EUR 16.40
30 gram
Da Xue Shan Yesheng – wild tree 2018 No.855 Da Xue Shan Yesheng – wild tree 2018 No.855
Puer tea

Da Xue Shan Yesheng – wild tree 2018 No.855

EUR 19.10
30 gram
Da Xue Shan – Snow Mountain 2018 No.852 Da Xue Shan – Snow Mountain 2018 No.852
Puer tea

Da Xue Shan – Snow Mountain 2018 No.852

EUR 10.90
30 gram
Explore - tea sampler box Explore - tea sampler box
Teatasting

Explore - tea sampler box

EUR 29.30
Bada VIP 2017 No. 842 Bada VIP 2017 No. 842
Puer tea

Bada VIP 2017 No. 842

EUR 1.30
1 gram
Da Xue Shan 2017 No.847 Da Xue Shan 2017 No.847
Puer tea

Da Xue Shan 2017 No.847

EUR 10.90
30 gram
Da Xue Shan - Xi Ya Fine Buds 2017 No. 848 Da Xue Shan - Xi Ya Fine Buds 2017 No. 848
Puer tea

Da Xue Shan - Xi Ya Fine Buds 2017 No. 848

EUR 17.90
30 gram
Oolong tea sampler box Oolong tea sampler box
Teatasting

Oolong tea sampler box

EUR 29.30
Puer tea sampler box Puer tea sampler box
Teatasting

Puer tea sampler box

EUR 29.30
Mai Zhan 2013 No.528 Mai Zhan 2013 No.528
Oolong tea

Mai Zhan 2013 No.528

EUR 16.40
30 gram
Xing Ren Xiang 2017 No.523 Xing Ren Xiang 2017 No.523
Oolong tea

Xing Ren Xiang 2017 No.523

EUR 14.80
30 gram
Hongxin Tie Guan Yin 2017 No.520 Hongxin Tie Guan Yin 2017 No.520
Oolong tea

Hongxin Tie Guan Yin 2017 No.520

EUR 10.90
30 gram
Yesheng Tie Guan Yin 2017 No.522 Yesheng Tie Guan Yin 2017 No.522
Oolong tea

Yesheng Tie Guan Yin 2017 No.522

EUR 12.10
30 gram
Rougui 2016 No.512 Rougui 2016 No.512
Oolong tea

Rougui 2016 No.512

EUR 11.30
30 gram
Wuzhou Liu Bao 2004 No.901 Wuzhou Liu Bao 2004 No.901
Dark tea

Wuzhou Liu Bao 2004 No.901

EUR 21.50
Milan Xiang 2016 No.515 Milan Xiang 2016 No.515
Oolong tea

Milan Xiang 2016 No.515

EUR 13.30
30 gram
Yashi Xiang 2016 No.516 Yashi Xiang 2016 No.516
Oolong tea

Yashi Xiang 2016 No.516

EUR 15.60
30 gram
Shou Mei 2006 No.209 Shou Mei 2006 No.209
White tea

Shou Mei 2006 No.209

EUR 11.70
30 gram
Jin Mao Hou 2014 No.511 Jin Mao Hou 2014 No.511
Oolong tea

Jin Mao Hou 2014 No.511

EUR 24.20
30 gram
Tie Luo Han 2014 No.510 Tie Luo Han 2014 No.510
Oolong tea

Tie Luo Han 2014 No.510

EUR 18.70
30 gram
Shui Xian 2015 No.509 Shui Xian 2015 No.509
Oolong tea

Shui Xian 2015 No.509

EUR 17.90
30 gram
Rougui Grand 2015 No.508 Rougui Grand 2015 No.508
Oolong tea

Rougui Grand 2015 No.508

EUR 16.40
30 gram
Nannuoshan 2016 No.846 Nannuoshan 2016 No.846
Puer tea

Nannuoshan 2016 No.846

EUR 2.50
6 gram
Youle Huangpian 2016 No.845 Youle Huangpian 2016 No.845
Puer tea

Youle Huangpian 2016 No.845

EUR 7.40
Mengsong Huangpian 2016 No.841 Mengsong Huangpian 2016 No.841
Puer tea

Mengsong Huangpian 2016 No.841

EUR 7.40
Mengsong Zhong Shu 2016 No.840 Mengsong Zhong Shu 2016 No.840
Puer tea

Mengsong Zhong Shu 2016 No.840

EUR 8.20
30 gram
Mengsong Gu Shu 2016 No.839 Mengsong Gu Shu 2016 No.839
Puer tea

Mengsong Gu Shu 2016 No.839

EUR 13.30
30 gram
Nannuoshan 2016 No.838 Nannuoshan 2016 No.838
Puer tea

Nannuoshan 2016 No.838

EUR 9.00
30 gram
Yiwu 2005 No.837 Yiwu 2005 No.837
Puer tea

Yiwu 2005 No.837

EUR 14.80
30 gram
Ye Sheng Gushu 2016 No.835 Ye Sheng Gushu 2016 No.835
Puer tea

Ye Sheng Gushu 2016 No.835

EUR 17.90
30 gram
Nannuoshan 2016 No.833 Nannuoshan 2016 No.833
Puer tea

Nannuoshan 2016 No.833

EUR 12.50
30 gram
Gushu Dian Hong 2019 No.618 Gushu Dian Hong 2019 No.618
Black tea

Gushu Dian Hong 2019 No.618

EUR 11.30
30 gram
Rougui 2015 No.507 Rougui 2015 No.507
Oolong tea

Rougui 2015 No.507

EUR 11.30
30 gram
Bulangshan 2016 No.832 Bulangshan 2016 No.832
Puer tea

Bulangshan 2016 No.832

EUR 9.00
30 gram
Da Xue Shan 2016 No.831 Da Xue Shan 2016 No.831
Puer tea

Da Xue Shan 2016 No.831

EUR 9.00
30 gram
Cassia seed 2015 Tisane No.701 Cassia seed 2015 Tisane No.701
Tisane

Cassia seed 2015 Tisane No.701

EUR 10.10
150 gram
Youle 2015 No.830 Youle 2015 No.830
Puer tea

Youle 2015 No.830

EUR 7.00
30 gram
Mengsong 2015. No.827 autumn Mengsong 2015. No.827 autumn
Puer tea

Mengsong 2015. No.827 autumn

EUR 7.00
30 gram
Nannuoshan 2009 No.821 Nannuoshan 2009 No.821
Puer tea

Nannuoshan 2009 No.821

EUR 28.50
one whole ...
Ancient Puer Leaves 1977 No.826 Ancient Puer Leaves 1977 No.826
Puer tea

Ancient Puer Leaves 1977 No.826

EUR 12.50
5 gram
Da Xue Shan 2014 No.820 Da Xue Shan 2014 No.820
Puer tea

Da Xue Shan 2014 No.820

EUR 9.00
30 gram
Da Xue Shan 2015 No.822 Da Xue Shan 2015 No.822
Puer tea

Da Xue Shan 2015 No.822

EUR 9.00
30 gram
Nannoushan 2015 No.819 Nannoushan 2015 No.819
Puer tea

Nannoushan 2015 No.819

EUR 2.50
6 gram
Dancong Chi Ye 2013 No.503 Dancong Chi Ye 2013 No.503
Oolong tea

Dancong Chi Ye 2013 No.503

EUR 11.30
30 gram
Dancong Supreme 2014 No.501 Dancong Supreme 2014 No.501
Oolong tea

Dancong Supreme 2014 No.501

EUR 7.80
30 gram
Nannuoshan 2014 No.817 Nannuoshan 2014 No.817
Puer tea

Nannuoshan 2014 No.817

EUR 6.20
30 gram
Shou Mei 2009 No.202 Shou Mei 2009 No.202
White tea

Shou Mei 2009 No.202

EUR 6.20
30 gram
Jingmai 2012 No.816 Jingmai 2012 No.816
Puer tea

Jingmai 2012 No.816

EUR 7.40
30 gram
Mahei 2004 No.813 Mahei 2004 No.813
Puer tea

Mahei 2004 No.813

EUR 32.40
30 gram
Mahei 2005 No.812 Mahei 2005 No.812
Puer tea

Mahei 2005 No.812

EUR 18.70
30 gram
Da Xue Shan 2013 No.803 Da Xue Shan 2013 No.803
Puer tea

Da Xue Shan 2013 No.803

EUR 7.40
30 gram
Bama 2006 No.808 Bama 2006 No.808
Puer tea

Bama 2006 No.808

EUR 23.00
30 gram
Da Xue Shan 2006 No.801 Da Xue Shan 2006 No.801
Puer tea

Da Xue Shan 2006 No.801

EUR 30.40
30 gram
Bada-Pasha 2005 No.806 Bada-Pasha 2005 No.806
Puer tea

Bada-Pasha 2005 No.806

EUR 12.50
30 gram
Mahei Huangpian 2006 No.810 Mahei Huangpian 2006 No.810
Puer tea

Mahei Huangpian 2006 No.810

EUR 9.00
30 gram
Da Xue Shan 2013 No.805 Da Xue Shan 2013 No.805
Puer tea

Da Xue Shan 2013 No.805

EUR 10.90
30 gram
Da Xue Shan 2012 No.802 Da Xue Shan 2012 No.802
Puer tea

Da Xue Shan 2012 No.802

EUR 7.40
30 gram
Bulangshan Gushu Shu 2015 No.844 Bulangshan Gushu Shu 2015 No.844
Puer tea

Bulangshan Gushu Shu 2015 No.844

EUR 15.60
30 gram
Hubei Mountain Black 2019 No.633
Black tea

Hubei Mountain Black 2019 No.633

EUR 8.20
30 gram
Out of stock
Gyokuro Kanro 2019 No.331
Green tea

Gyokuro Kanro 2019 No.331

EUR 13.70
30 gram
Out of stock
Wuyuan Green Buds 2019 No.344
Green tea

Wuyuan Green Buds 2019 No.344

EUR 11.30
30 gram
Out of stock
Matcha Midorizu 2019 No.336
Green tea

Matcha Midorizu 2019 No.336

EUR 26.10
Out of stock
Matcha Green Wave 2019 No.339-3
Green tea

Matcha Green Wave 2019 No.339-3

EUR 52.70
Out of stock
Matcha Pine Forest 2019 No.339-2
Green tea

Matcha Pine Forest 2019 No.339-2

EUR 44.90
Out of stock
Himalayan Jade 2019 No.222
White tea

Himalayan Jade 2019 No.222

EUR 11.70
30 gram
Out of stock
Himalayan Imperial Black Autumn 2018 No.632
Black tea

Himalayan Imperial Black Autumn 2018 No.632

EUR 10.90
30 gram
Out of stock
Formosa White Jade 2019 No.218 Formosa White Jade 2019 No.218
White tea

Formosa White Jade 2019 No.218

EUR 9.30
30 gram
Out of stock
Himalayan Spring FF 2019 No.634
Black tea

Himalayan Spring FF 2019 No.634

EUR 11.30
30 gram
Out of stock
Darjeeling Pearl White FF 2019 No.221
White tea

Darjeeling Pearl White FF 2019 No.221

EUR 19.10
30 gram
Out of stock
Shincha Saemidori 2019
Green tea

Shincha Saemidori 2019

EUR 13.70
30 gram
Out of stock
Shincha Yabukita 2019
Green tea

Shincha Yabukita 2019

EUR 11.30
30 gram
Out of stock
Formosa Assam Black 2018 No.631.2
Black tea

Formosa Assam Black 2018 No.631.2

EUR 8.20
30 gram
Out of stock
Formosa Assam Black 2018 No.631
Black tea

Formosa Assam Black 2018 No.631

EUR 8.20
30 gram
Out of stock
Shan Lin Xi 2018 No.532
Oolong tea

Shan Lin Xi 2018 No.532

EUR 9.30
30 gram
Out of stock
Milan Xiang 2018 No.535
Oolong tea

Milan Xiang 2018 No.535

EUR 10.90
30 gram
Out of stock
Green Dancong 2018 No.536
Oolong tea

Green Dancong 2018 No.536

EUR 9.00
30 gram
Out of stock
Pumpkin Gaba 2018 No.534
Oolong tea

Pumpkin Gaba 2018 No.534

EUR 6.20
30 gram
Out of stock
Li Shan 2018 No.533/2000m
Oolong tea

Li Shan 2018 No.533/2000m

EUR 17.90
30 gram
Out of stock
Li Shan 2018 No.533/1800m
Oolong tea

Li Shan 2018 No.533/1800m

EUR 14.00
30 gram
Out of stock
Himalayan Evergreen 2018 No.338 Himalayan Evergreen 2018 No.338
Green tea

Himalayan Evergreen 2018 No.338

EUR 9.00
30 gram
Out of stock
Duyun Maojian Fine Buds 2018 No.329 Duyun Maojian Fine Buds 2018 No.329
Green tea

Duyun Maojian Fine Buds 2018 No.329

EUR 23.00
30 gram
Out of stock
Himalayan Green Shiiba 2018 No.337 Himalayan Green Shiiba 2018 No.337
Green tea

Himalayan Green Shiiba 2018 No.337

EUR 11.70
30 gram
Out of stock
Fujian Green QM 2018 No.328 Fujian Green QM 2018 No.328
Green tea

Fujian Green QM 2018 No.328

EUR 11.70
30 gram
Out of stock
Himalayan Imperial Black 2018 No.630 Himalayan Imperial Black 2018 No.630
Black tea

Himalayan Imperial Black 2018 No.630

EUR 10.90
30 gram
Out of stock
Da Xue Shan Shou Mei 2018 No.217 Da Xue Shan Shou Mei 2018 No.217
White tea

Da Xue Shan Shou Mei 2018 No.217

EUR 10.90
30 gram
Out of stock
Da Xue Shan White Buds 2018 No.216 Da Xue Shan White Buds 2018 No.216
White tea

Da Xue Shan White Buds 2018 No.216

EUR 10.90
30 gram
Out of stock
Old Field Purple Buds 2018 No.215 Old Field Purple Buds 2018 No.215
White tea

Old Field Purple Buds 2018 No.215

EUR 13.70
30 gram
Out of stock
Yue Guang Bai 2018 No.213 Yue Guang Bai 2018 No.213
White tea

Yue Guang Bai 2018 No.213

EUR 9.30
30 gram
Out of stock
Gyokuro Kanro 2018 No.331 Gyokuro Kanro 2018 No.331
Green tea

Gyokuro Kanro 2018 No.331

EUR 12.50
30 gram
Out of stock
Sencha Miyakono Tatsumi 2018 No.334 Sencha Miyakono Tatsumi 2018 No.334
Green tea

Sencha Miyakono Tatsumi 2018 No.334

EUR 8.20
30 gram
Out of stock
Karigane Tomoshiraga 2018 No.332 Karigane Tomoshiraga 2018 No.332
Green tea

Karigane Tomoshiraga 2018 No.332

EUR 7.80
30 gram
Out of stock
Matcha Daimatsu 2018 No.335
Green tea

Matcha Daimatsu 2018 No.335

EUR 60.10
100 gram
Out of stock
Sencha Koufu 2018 No.333 Sencha Koufu 2018 No.333
Green tea

Sencha Koufu 2018 No.333

EUR 5.90
30 gram
Out of stock
Green Pearl 2018 No.330 Green Pearl 2018 No.330
Green tea

Green Pearl 2018 No.330

EUR 6.60
30 gram
Out of stock
Himalayan spring FF 2018 No.629 Himalayan spring FF 2018 No.629
Black tea

Himalayan spring FF 2018 No.629

EUR 8.20
30 gram
%
Out of stock
Red Dancong 2016 No.628 Red Dancong 2016 No.628
Black tea

Red Dancong 2016 No.628

EUR 9.00
30 gram
Out of stock
Taiwan Green 2017 No.327 Taiwan Green 2017 No.327
Green tea

Taiwan Green 2017 No.327

EUR 9.00
30 gram
Out of stock
Himalayan Orange 2017 No.627 Himalayan Orange 2017 No.627
Black tea

Himalayan Orange 2017 No.627

EUR 5.90
30 gram
Out of stock
Li Shan 2017 No.531 Li Shan 2017 No.531
Oolong tea

Li Shan 2017 No.531

EUR 14.00
30 gram
Out of stock
Green Dancong 2017 No.530 Green Dancong 2017 No.530
Oolong tea

Green Dancong 2017 No.530

EUR 9.00
30 gram
Out of stock
Shan Lin Xi 2017 No.529 Shan Lin Xi 2017 No.529
Oolong tea

Shan Lin Xi 2017 No.529

EUR 9.30
30 gram
Out of stock
Yue Guang Bai 2017 No.212 Yue Guang Bai 2017 No.212
White tea

Yue Guang Bai 2017 No.212

EUR 9.30
30 gram
Out of stock
2 x Xin Yang Mao Jian 2017
Green tea

2 x Xin Yang Mao Jian 2017

EUR 15.20
%
Out of stock
Kyobancha 2017 No.323 Kyobancha 2017 No.323
Green tea

Kyobancha 2017 No.323

EUR 4.70
30 gram
Out of stock
Matcha Daimatsu 2017 No.325 Matcha Daimatsu 2017 No.325
Green tea

Matcha Daimatsu 2017 No.325

EUR 19.10
Out of stock
Gyokuro Kanro 2017 No.320 Gyokuro Kanro 2017 No.320
Green tea

Gyokuro Kanro 2017 No.320

EUR 12.50
30 gram
Out of stock
Milan Xiang Wudong 2017 No.527 Milan Xiang Wudong 2017 No.527
Oolong tea

Milan Xiang Wudong 2017 No.527

EUR 11.70
30 gram
Out of stock
Milan Xiang Dan Zhu 2017 No.525 Milan Xiang Dan Zhu 2017 No.525
Oolong tea

Milan Xiang Dan Zhu 2017 No.525

EUR 18.70
30 gram
Out of stock
Yesheng Wuyi Red 2017 No.626 Yesheng Wuyi Red 2017 No.626
Black tea

Yesheng Wuyi Red 2017 No.626

EUR 10.90
30 gram
Out of stock
Himalayan Spring FF 2017 No.622 Himalayan Spring FF 2017 No.622
Black tea

Himalayan Spring FF 2017 No.622

EUR 9.00
30 gram
Out of stock
Milan Xiang 2017 No.521 Milan Xiang 2017 No.521
Oolong tea

Milan Xiang 2017 No.521

EUR 10.90
30 gram
Out of stock
GABA 2017 No.519 GABA 2017 No.519
Oolong tea

GABA 2017 No.519

EUR 7.00
30 gram
Out of stock
Himalayan Spring HSPO 2017 No.623 Himalayan Spring HSPO 2017 No.623
Black tea

Himalayan Spring HSPO 2017 No.623

EUR 5.90
30 gram
Out of stock
Sencha Koufu 2017 No.317 Sencha Koufu 2017 No.317
Green tea

Sencha Koufu 2017 No.317

EUR 5.90
30 gram
Out of stock
Xin Yang Mao Jian Grand 2017 No.313 Xin Yang Mao Jian Grand 2017 No.313
Green tea

Xin Yang Mao Jian Grand 2017 No.313

EUR 8.20
30 gram
%
Out of stock
Xin Yang Mao Jian 2017 No.312 Xin Yang Mao Jian 2017 No.312
Green tea

Xin Yang Mao Jian 2017 No.312

EUR 8.20
30 gram
Out of stock
Hiding Dragon 2017 No.311 Hiding Dragon 2017 No.311
Green tea

Hiding Dragon 2017 No.311

EUR 11.30
30 gram
Out of stock
Da Wu Ye 2016 No.518 Da Wu Ye 2016 No.518
Oolong tea

Da Wu Ye 2016 No.518

EUR 11.70
30 gram
Out of stock
Bai Mu Dan 2010 No.210 Bai Mu Dan 2010 No.210
White tea

Bai Mu Dan 2010 No.210

EUR 9.00
50 gram
Out of stock
Bai Mu Dan 2016 No.211 Bai Mu Dan 2016 No.211
White tea

Bai Mu Dan 2016 No.211

EUR 9.00
50 gram
Out of stock
Hand Rolled Tips 2016 No.620 Hand Rolled Tips 2016 No.620
Black tea

Hand Rolled Tips 2016 No.620

EUR 7.40
30 gram
Out of stock
Himalayan Shilla 2016 No.517 Himalayan Shilla 2016 No.517
Oolong tea

Himalayan Shilla 2016 No.517

EUR 7.40
30 gram
Out of stock
Youle 2016 No.843 Youle 2016 No.843
Puer tea

Youle 2016 No.843

EUR 11.30
30 gram
Out of stock
Da Xue Shan 2016 No.836 Da Xue Shan 2016 No.836
Puer tea

Da Xue Shan 2016 No.836

EUR 24.60
30 gram
Out of stock
Mengsong Sai Hong 2015 No.617 Mengsong Sai Hong 2015 No.617
Black tea

Mengsong Sai Hong 2015 No.617

EUR 11.30
30 gram
Out of stock
Dian Hong 2016 No.616 Dian Hong 2016 No.616
Black tea

Dian Hong 2016 No.616

EUR 7.80
30 gram
Out of stock
Jin Ya – Golden Tips 2016 No.615 Jin Ya – Golden Tips 2016 No.615
Black tea

Jin Ya – Golden Tips 2016 No.615

EUR 9.00
30 gram
Out of stock
Jin Zhen – Golden Needle 2016 No.613 Jin Zhen – Golden Needle 2016 No.613
Black tea

Jin Zhen – Golden Needle 2016 No.613

EUR 9.00
30 gram
Out of stock
Ye Sheng Hong 2016 No.612 Ye Sheng Hong 2016 No.612
Black tea

Ye Sheng Hong 2016 No.612

EUR 13.70
30 gram
Out of stock
Gyokuro Kanro 2016 No.307 Gyokuro Kanro 2016 No.307
Green tea

Gyokuro Kanro 2016 No.307

EUR 12.50
50 gram
%
Out of stock
Gyokuro Seifu 2016 No.308 Gyokuro Seifu 2016 No.308
Green tea

Gyokuro Seifu 2016 No.308

EUR 18.70
50 gram
%
Out of stock
Himalayan Bouquet 2015 No.506 Himalayan Bouquet 2015 No.506
Oolong tea

Himalayan Bouquet 2015 No.506

EUR 7.80
30 gram
Out of stock
Mengsong 2015. No.828 Spring Mengsong 2015. No.828 Spring
Puer tea

Mengsong 2015. No.828 Spring

EUR 14.80
Out of stock
Lincang Ember Puer 2015 No.825 Lincang Ember Puer 2015 No.825
Puer tea

Lincang Ember Puer 2015 No.825

EUR 8.20
30 gram
Out of stock
Sai Hong 2015 No.607 Sai Hong 2015 No.607
Black tea

Sai Hong 2015 No.607

EUR 10.90
30 gram
Out of stock
Dancong Chi Ye 2015 No.502 Dancong Chi Ye 2015 No.502
Oolong tea

Dancong Chi Ye 2015 No.502

EUR 11.70
30 gram
Out of stock
Himalayan Tips 2014 No.602 Himalayan Tips 2014 No.602
Black tea

Himalayan Tips 2014 No.602

EUR 6.20
30 gram
Out of stock
Bai Mu Dan 2014 No.201 Bai Mu Dan 2014 No.201
White tea

Bai Mu Dan 2014 No.201

EUR 9.00
50 gram
Out of stock