Duyun Maojian Fine Buds No.329 Duyun Maojian Fine Buds No.329

Duyun Maojian Fine Buds No.329

EUR 23.01
30 gram
New
Himalayan Green Shiiba 2018 No.337 Himalayan Green Shiiba 2018 No.337

Himalayan Green Shiiba 2018 No.337

EUR 11.7
30 gram
New
Fujian Green QM No.328 Fujian Green QM No.328

Fujian Green QM No.328

EUR 11.7
30 gram
New
Da Xue Shan Yesheng – wild tree 2018 No.855

Da Xue Shan Yesheng – wild tree 2018 No.855

EUR 19.11
30 gram
New
Himalayan Imperial Black 2018 No.630 Himalayan Imperial Black 2018 No.630

Himalayan Imperial Black 2018 No.630

EUR 10.92
30 gram
New
Da Xue Shan Shou Mei 2018 No.217 Da Xue Shan Shou Mei 2018 No.217

Da Xue Shan Shou Mei 2018 No.217

EUR 10.92
30 gram
New
Da Xue Shan White Buds 2018 No.216 Da Xue Shan White Buds 2018 No.216

Da Xue Shan White Buds 2018 No.216

EUR 10.92
30 gram
New
Old Field Purple Buds 2018 No.215 Old Field Purple Buds 2018 No.215

Old Field Purple Buds 2018 No.215

EUR 13.65
30 gram
New
Yue Guang Bai 2018 No.213 Yue Guang Bai 2018 No.213

Yue Guang Bai 2018 No.213

EUR 9.28
30 gram
New
Da Xue Shan – Snow Mountain 2018 No.852 Da Xue Shan – Snow Mountain 2018 No.852

Da Xue Shan – Snow Mountain 2018 No.852

EUR 10.92
30 gram
Gyokuro Kanro 2018 No.331 Gyokuro Kanro 2018 No.331

Gyokuro Kanro 2018 No.331

EUR 12.48
30 gram
Sencha Miyakono Tatsumi 2018 No.334 Sencha Miyakono Tatsumi 2018 No.334

Sencha Miyakono Tatsumi 2018 No.334

EUR 8.19
30 gram
Karigane Tomoshiraga 2018 No.332 Karigane Tomoshiraga 2018 No.332

Karigane Tomoshiraga 2018 No.332

EUR 7.8
30 gram
Matcha Midorizu 2018 No.336

Matcha Midorizu 2018 No.336

EUR 26.13
30 gram
Matcha Daimatsu 2018 No.335

Matcha Daimatsu 2018 No.335

EUR 19.11
30 gram
Sencha Koufu 2018 No.333 Sencha Koufu 2018 No.333

Sencha Koufu 2018 No.333

EUR 5.85
30 gram
Tea sampler box Tea sampler box

Tea sampler box

EUR 26.91
Green Pearl 2018 No.330 Green Pearl 2018 No.330

Green Pearl 2018 No.330

EUR 6.63
30 gram
Himalayan Spring FF 2018 No.629 Himalayan Spring FF 2018 No.629

Himalayan Spring FF 2018 No.629

EUR 10.92
30 gram
Red Dancong 2016 No.628 Red Dancong 2016 No.628

Red Dancong 2016 No.628

EUR 8.97
30 gram
Taiwan Green 2017 No.327 Taiwan Green 2017 No.327

Taiwan Green 2017 No.327

EUR 8.97
30 gram
Out of stock
Himalayan Orange 2017 No.627 Himalayan Orange 2017 No.627

Himalayan Orange 2017 No.627

EUR 5.85
30 gram
Bada VIP 2017 No. 842 Bada VIP 2017 No. 842

Bada VIP 2017 No. 842

EUR 1.28
1 gram
Da Xue Shan 2017 No.847 Da Xue Shan 2017 No.847

Da Xue Shan 2017 No.847

EUR 10.92
30 gram
Li Shan 2017 No.531 Li Shan 2017 No.531

Li Shan 2017 No.531

EUR 14.04
30 gram
Da Xue Shan - Xi Ya Fine Buds 2017 No. 848 Da Xue Shan - Xi Ya Fine Buds 2017 No. 848

Da Xue Shan - Xi Ya Fine Buds 2017 No. 848

EUR 17.94
30 gram
Green Dancong 2017 No.530 Green Dancong 2017 No.530

Green Dancong 2017 No.530

EUR 8.97
30 gram
Tea For Two Ticket

Tea For Two Ticket

EUR 14.82
Oolong tea sampler box Oolong tea sampler box

Oolong tea sampler box

EUR 26.91
Puer tea sampler box Puer tea sampler box

Puer tea sampler box

EUR 23.01
Shan Lin Xi 2017 No.529 Shan Lin Xi 2017 No.529

Shan Lin Xi 2017 No.529

EUR 8.97
30 gram
Mei Zhan 2013 No.528 Mei Zhan 2013 No.528

Mei Zhan 2013 No.528

EUR 16.38
30 gram
Yue Guang Bai 2017 No.212 Yue Guang Bai 2017 No.212

Yue Guang Bai 2017 No.212

EUR 9.28
30 gram
2 x Xin Yang Mao Jian 2017

2 x Xin Yang Mao Jian 2017

EUR 15.21
%
Kyobancha 2017 No.323 Kyobancha 2017 No.323

Kyobancha 2017 No.323

EUR 4.68
30 gram
Matcha Daimatsu 2017 No.325 Matcha Daimatsu 2017 No.325

Matcha Daimatsu 2017 No.325

EUR 19.11
Out of stock
Gyokuro Kanro 2017 No.320 Gyokuro Kanro 2017 No.320

Gyokuro Kanro 2017 No.320

EUR 12.48
30 gram
Milan Xiang Wudong 2017 No.527 Milan Xiang Wudong 2017 No.527

Milan Xiang Wudong 2017 No.527

EUR 11.7
30 gram
Milan Xiang Dan Zhu 2017 No.525 Milan Xiang Dan Zhu 2017 No.525

Milan Xiang Dan Zhu 2017 No.525

EUR 18.72
30 gram
Yesheng Wuyi Red 2017 No.626 Yesheng Wuyi Red 2017 No.626

Yesheng Wuyi Red 2017 No.626

EUR 10.92
30 gram
Xing Ren Xiang 2017 No.523 Xing Ren Xiang 2017 No.523

Xing Ren Xiang 2017 No.523

EUR 14.82
30 gram
Hongxin Tie Guan Yin 2017 No.520 Hongxin Tie Guan Yin 2017 No.520

Hongxin Tie Guan Yin 2017 No.520

EUR 10.92
30 gram
Yesheng Tie Guan Yin 2017 No.522 Yesheng Tie Guan Yin 2017 No.522

Yesheng Tie Guan Yin 2017 No.522

EUR 12.09
30 gram
Himalayan Spring FF 2017 No.622 Himalayan Spring FF 2017 No.622

Himalayan Spring FF 2017 No.622

EUR 8.97
30 gram
Milan Xiang 2017 No.521 Milan Xiang 2017 No.521

Milan Xiang 2017 No.521

EUR 10.92
30 gram
GABA 2017 No.519 GABA 2017 No.519

GABA 2017 No.519

EUR 7.02
30 gram
Himalayan Spring HSPO 2017 No.623 Himalayan Spring HSPO 2017 No.623

Himalayan Spring HSPO 2017 No.623

EUR 5.85
30 gram
Sencha Koufu 2017 No.317 Sencha Koufu 2017 No.317

Sencha Koufu 2017 No.317

EUR 5.85
30 gram
Out of stock
Grand Xin Yang Mao Jian 2017 No.313 Grand Xin Yang Mao Jian 2017 No.313

Grand Xin Yang Mao Jian 2017 No.313

EUR 12.09
30 gram
Xin Yang Mao Jian 2017 No.312 Xin Yang Mao Jian 2017 No.312

Xin Yang Mao Jian 2017 No.312

EUR 8.19
30 gram
Rougui 2016 No.512 Rougui 2016 No.512

Rougui 2016 No.512

EUR 11.31
30 gram
Hiding Dragon 2017 No.311 Hiding Dragon 2017 No.311

Hiding Dragon 2017 No.311

EUR 11.31
30 gram
Da Wu Ye 2016 No.518 Da Wu Ye 2016 No.518

Da Wu Ye 2016 No.518

EUR 11.7
30 gram
Wuzhou Liu Bao 2004 No.901 Wuzhou Liu Bao 2004 No.901

Wuzhou Liu Bao 2004 No.901

EUR 21.45
30 gram
Bai Mu Dan 2010 No.210 Bai Mu Dan 2010 No.210

Bai Mu Dan 2010 No.210

EUR 8.97
50 gram
Bai Mu Dan 2016 No.211 Bai Mu Dan 2016 No.211

Bai Mu Dan 2016 No.211

EUR 8.97
50 gram
Milan Xiang 2016 No.515 Milan Xiang 2016 No.515

Milan Xiang 2016 No.515

EUR 15.6
30 gram
Hand Rolled Tips 2016 No.620 Hand Rolled Tips 2016 No.620

Hand Rolled Tips 2016 No.620

EUR 7.41
30 gram
Himalayan Shilla 2016 No.517 Himalayan Shilla 2016 No.517

Himalayan Shilla 2016 No.517

EUR 7.41
30 gram
Yashi Xiang 2016 No.516 Yashi Xiang 2016 No.516

Yashi Xiang 2016 No.516

EUR 18.72
30 gram
Shou Mei 2006 No.209 Shou Mei 2006 No.209

Shou Mei 2006 No.209

EUR 11.7
30 gram
Jin Mao Hou 2014 No.511 Jin Mao Hou 2014 No.511

Jin Mao Hou 2014 No.511

EUR 24.18
30 gram
Tie Luo Han 2014 No.510 Tie Luo Han 2014 No.510

Tie Luo Han 2014 No.510

EUR 18.72
30 gram
Shui Xian 2015 No.509 Shui Xian 2015 No.509

Shui Xian 2015 No.509

EUR 15.6
30 gram
Rougui Grand 2015 No.508 Rougui Grand 2015 No.508

Rougui Grand 2015 No.508

EUR 16.38
30 gram
Nannuoshan 2016 No.846 Nannuoshan 2016 No.846

Nannuoshan 2016 No.846

EUR 2.53
6 gram
Youle 2016 No.843 Youle 2016 No.843

Youle 2016 No.843

EUR 11.31
30 gram
Out of stock
Youle Huangpian 2016 No.845 Youle Huangpian 2016 No.845

Youle Huangpian 2016 No.845

EUR 7.41
50 gram
Mengsong Huangpian 2016 No.841 Mengsong Huangpian 2016 No.841

Mengsong Huangpian 2016 No.841

EUR 28.08
200 gram ...
Mengsong Zhong Shu 2016 No.840 Mengsong Zhong Shu 2016 No.840

Mengsong Zhong Shu 2016 No.840

EUR 8.19
30 gram
Mengsong Gu Shu 2016 No.839 Mengsong Gu Shu 2016 No.839

Mengsong Gu Shu 2016 No.839

EUR 13.26
30 gram
Nannuoshan 2016 No.838 Nannuoshan 2016 No.838

Nannuoshan 2016 No.838

EUR 8.19
30 gram
Yiwu 2005 No.837 Yiwu 2005 No.837

Yiwu 2005 No.837

EUR 14.82
30 gram
Da Xue Shan 2016 No.836 Da Xue Shan 2016 No.836

Da Xue Shan 2016 No.836

EUR 24.57
30 gram
Out of stock
Ye Sheng Gushu 2016 No.835 Ye Sheng Gushu 2016 No.835

Ye Sheng Gushu 2016 No.835

EUR 17.94
30 gram
Nannuoshan 2016 No.833 Nannuoshan 2016 No.833

Nannuoshan 2016 No.833

EUR 12.48
30 gram
Mengsong Sai Hong 2015 No.617 Mengsong Sai Hong 2015 No.617

Mengsong Sai Hong 2015 No.617

EUR 11.31
30 gram
Gushu Dian Hong 2015 No.618 Gushu Dian Hong 2015 No.618

Gushu Dian Hong 2015 No.618

EUR 10.92
30 gram
Dian Hong 2016 No.616 Dian Hong 2016 No.616

Dian Hong 2016 No.616

EUR 7.8
30 gram
Jin Ya – Golden Tips 2016 No.615 Jin Ya – Golden Tips 2016 No.615

Jin Ya – Golden Tips 2016 No.615

EUR 8.97
30 gram
Jin Zhen – Golden Needle 2016 No.613 Jin Zhen – Golden Needle 2016 No.613

Jin Zhen – Golden Needle 2016 No.613

EUR 8.97
30 gram
Rougui 2015 No.507 Rougui 2015 No.507

Rougui 2015 No.507

EUR 11.31
30 gram
Bulangshan 2016 No.832 Bulangshan 2016 No.832

Bulangshan 2016 No.832

EUR 8.97
30 gram
Ye Sheng Hong 2016 No.612 Ye Sheng Hong 2016 No.612

Ye Sheng Hong 2016 No.612

EUR 13.65
30 gram
Out of stock
Da Xue Shan 2016 No.831 Da Xue Shan 2016 No.831

Da Xue Shan 2016 No.831

EUR 8.97
30 gram
Gyokuro Kanro 2016 No.307 Gyokuro Kanro 2016 No.307

Gyokuro Kanro 2016 No.307

EUR 12.48
50 gram
%
Gyokuro Seifu 2016 No.308 Gyokuro Seifu 2016 No.308

Gyokuro Seifu 2016 No.308

EUR 18.72
50 gram
%
Cassia seed 2015 Tisane No.701 Cassia seed 2015 Tisane No.701

Cassia seed 2015 Tisane No.701

EUR 10.14
150 gram
Himalayan Bouquet 2015 No.506 Himalayan Bouquet 2015 No.506

Himalayan Bouquet 2015 No.506

EUR 7.8
30 gram
Youle 2015 No.830 Youle 2015 No.830

Youle 2015 No.830

EUR 7.02
30 gram
Mengsong 2015. No.828 Spring Mengsong 2015. No.828 Spring

Mengsong 2015. No.828 Spring

EUR 14.82
Out of stock
Mengsong 2015. No.827 autumn Mengsong 2015. No.827 autumn

Mengsong 2015. No.827 autumn

EUR 7.02
30 gram
Nannuoshan 2009 No.821 Nannuoshan 2009 No.821

Nannuoshan 2009 No.821

EUR 28.47
one whole ...
Bulangshan Gushu Shu 2015 No.844 Bulangshan Gushu Shu 2015 No.844

Bulangshan Gushu Shu 2015 No.844

EUR 15.6
30 gram
Lincang Ember Puer 2015 No.825 Lincang Ember Puer 2015 No.825

Lincang Ember Puer 2015 No.825

EUR 8.19
30 gram
Ancient Puer Leaves 1977 No.826 Ancient Puer Leaves 1977 No.826

Ancient Puer Leaves 1977 No.826

EUR 12.48
5 gram
Da Xue Shan 2014 No.820 Da Xue Shan 2014 No.820

Da Xue Shan 2014 No.820

EUR 8.97
30 gram
Da Xue Shan 2015 No.822 Da Xue Shan 2015 No.822

Da Xue Shan 2015 No.822

EUR 8.97
30 gram
Nannoushan 2015 No.819 Nannoushan 2015 No.819

Nannoushan 2015 No.819

EUR 2.53
6 gram
Sai Hong 2015 No.607 Sai Hong 2015 No.607

Sai Hong 2015 No.607

EUR 10.92
30 gram
Dancong Chi Ye 2013 No.503 Dancong Chi Ye 2013 No.503

Dancong Chi Ye 2013 No.503

EUR 12.48
30 gram
Dancong Chi Ye 2015 No.502 Dancong Chi Ye 2015 No.502

Dancong Chi Ye 2015 No.502

EUR 11.7
30 gram
Dancong Supreme 2014 No.501 Dancong Supreme 2014 No.501

Dancong Supreme 2014 No.501

EUR 10.92
30 gram
Nannuoshan 2014 No.818

Nannuoshan 2014 No.818

EUR 16.38
Nannuoshan 2014 No.817 Nannuoshan 2014 No.817

Nannuoshan 2014 No.817

EUR 6.24
30 gram
Himalayan Tips 2014 No.602 Himalayan Tips 2014 No.602

Himalayan Tips 2014 No.602

EUR 6.24
30 gram
Shou Mei 2009 No.202 Shou Mei 2009 No.202

Shou Mei 2009 No.202

EUR 6.24
30 gram
Bai Mu Dan 2014 No.201 Bai Mu Dan 2014 No.201

Bai Mu Dan 2014 No.201

EUR 8.97
50 gram
Jingmai 2012 No.816 Jingmai 2012 No.816

Jingmai 2012 No.816

EUR 7.41
30 gram
Mahei 2004 No.813 Mahei 2004 No.813

Mahei 2004 No.813

EUR 32.37
30 gram
Mahei 2005 No.812 Mahei 2005 No.812

Mahei 2005 No.812

EUR 18.72
30 gram
Da Xue Shan 2013 No.803 Da Xue Shan 2013 No.803

Da Xue Shan 2013 No.803

EUR 7.41
30 gram
Bama 2006 No.808 Bama 2006 No.808

Bama 2006 No.808

EUR 23.01
30 gram
Da Xue Shan 2006 No.801 Da Xue Shan 2006 No.801

Da Xue Shan 2006 No.801

EUR 30.42
30 gram
Bada-Pasha 2005 No.806 Bada-Pasha 2005 No.806

Bada-Pasha 2005 No.806

EUR 10.14
30 gram
Mahei Huangpian 2006 No.810 Mahei Huangpian 2006 No.810

Mahei Huangpian 2006 No.810

EUR 8.97
30 gram
Da Xue Shan 2013 No.805 Da Xue Shan 2013 No.805

Da Xue Shan 2013 No.805

EUR 8.97
30 gram
Da Xue Shan 2012 No.802 Da Xue Shan 2012 No.802

Da Xue Shan 2012 No.802

EUR 7.41
30 gram
#gohavesometea