Gyokuro Kanro 2018 No.331 Gyokuro Kanro 2018 No.331

Gyokuro Kanro 2018 No.331

EUR 12.48
30 gram
Sencha Miyakono Tatsumi 2018 No.334 Sencha Miyakono Tatsumi 2018 No.334

Sencha Miyakono Tatsumi 2018 No.334

EUR 8.19
30 gram
Karigane Tomoshiraga 2018 No.332 Karigane Tomoshiraga 2018 No.332

Karigane Tomoshiraga 2018 No.332

EUR 7.8
30 gram
Matcha Midorizu 2018 No.336

Matcha Midorizu 2018 No.336

EUR 26.13
30 gram
Matcha Daimatsu 2018 No.335

Matcha Daimatsu 2018 No.335

EUR 19.11
30 gram
Sencha Koufu 2018 No.333 Sencha Koufu 2018 No.333

Sencha Koufu 2018 No.333

EUR 5.85
30 gram
Kyobancha 2017 No.323 Kyobancha 2017 No.323

Kyobancha 2017 No.323

EUR 4.68
30 gram
Matcha Daimatsu 2017 No.325 Matcha Daimatsu 2017 No.325

Matcha Daimatsu 2017 No.325

EUR 19.11
Out of stock
Gyokuro Kanro 2017 No.320 Gyokuro Kanro 2017 No.320

Gyokuro Kanro 2017 No.320

EUR 12.48
30 gram
Sencha Koufu 2017 No.317 Sencha Koufu 2017 No.317

Sencha Koufu 2017 No.317

EUR 5.85
30 gram
Out of stock
Gyokuro Kanro 2016 No.307 Gyokuro Kanro 2016 No.307

Gyokuro Kanro 2016 No.307

EUR 12.48
50 gram
%
Gyokuro Seifu 2016 No.308 Gyokuro Seifu 2016 No.308

Gyokuro Seifu 2016 No.308

EUR 18.72
50 gram
%
#gohavesometea